Toimittaja: August Elokuu

Tampereen delfiinit aiotaan siirtää eläkkeelle kaupunginvaltuustoon

3

Dolphin EncounterCreative Commons License Ste Elmore

(NÄSI) Kiista Tampereen delfinaarion kohtalosta on ratkeamassa. Salhojankadun pubista saatujen tietojen mukaan runsaasti kannatusta ympäri koko maata on saanut kompromissiratkaisu, jossa delfinaario suljetaan, ja vielä elossa olevat delfiinit sijoitetaan eläkkeelle Tampereen valtuustosaliin, jossa ne hoitavat vanhuuspäiviensä ajan myös kaupunginvaltuuston tehtäviä.

Ratkaisu perustuu Harvardin yliopiston häiriökäyttäytymistieteellisen laitoksen laajaan analyysiin, jossa verrattiin delfiinien ja Tampereen valtuuston päätöksenteko- ja kommunikaatiotaitoja. Tutkimusjohtaja Mats Ibarin mukaan ilmeni, että näiden kahden ryhmän välillä ei ole yhtään pirkanmaalaisen äänestäjän havaintokyvyn ylittävää eroavaisuutta, lukuunottamatta delfiinien ylivoimaista nopeutta vedessä ja toisaalta valtuuston kykyä niellä kokonaisia silakoita.

Ibar kertoo, että vaihto-operaatio säästäisi huomattavasti kaupunkilaisten verorahoja ja vähentäisi merkittävässä määrin varsinaisen valtuuston toiminnan hämmästelemisestä aiheutuvia aivoverenvuotoja uudella sote-uudistuksen mukaisella erityisvastuualueella.

Lehden keräämien tietojen mukaan Tampereen esimerkin innoittamia synergiahankkeita on vireillä useissa muissakin kunnissa. Esimerkiksi Kittilässä harkitaan kunnanhallituksen korvaamista kansiollisella rikosilmoituslomakkeita. Lisäksi delfiini Veeran kuolleille poikasille on laajasti kysyntää kuntakonsernien luottamusvirkoihin.

Ibarin ryhmän analyysi on julkaistu tiedelehdessä The Proceedings of Mää ja Tapparan Miäs.

Elämän koulun opetussuunnitelmaan harkitaan lisää väkivaltaa ja epäonnistumisia

4

drugsCreative Commons License Gregor Fischer

(SNAPPERTUNA) Opetushallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö harkitsevat ensi lukuvuodeksi merkittäviä uudistuksia elämän koulun opetusohjelmaan ja tuntikehykseen. Muutoksella on isoja vaikutuksia kymmenien tuhansien elämän koulua käyvien suomalaisten arkeen.

“Tuntijakotyöryhmän väliraportti esittää, että ainakin silmittömän ja satunnaisen väkivallan käyttöä ja sillä uhkaamista pitäisi lisätä merkittävästi, jotta oppimistuloksissa päästäisiin aiempien ikäluokkien tasolle”, kertoo opetusneuvos Maria Nyrkki-Gyllig.

Toinen tärkeä kehittämiskohde on yksityiselämän epäonnistumiset, joista erityispanostuksia suunnitellaan epäonnistumisiin parisuhteissa, epäonnistumisiin ystävyyssuhteissa, epäonnistumisiin arjen rutiineissa sekä yleisiin epäonnistumisiin yleensä.

Kansallisissa seurantatutkimuksissa on todettu takavuosikymmeninä elämän koulun suorittaneiden olevan huomattavasti nuorempia sukupolvia etevämpiä muun muassa päihteiden väärinkäytössä, muissa riippuvuuksissa sekä väkivallan käyttövalmiudessa. Tutkimuksia on tehty muun muassa kuuntelemalla juttuja kasin ratikassa sekä kaikilla mahdollisilla keskustelupalstoilla.

“Suomi on ollut Euroopan kärkeä elämän koulun tuloksissa liki kaikilla mittareilla, eikä meillä ole globaalistuvassa maailmassa varaa jäädä jälkeen”, muistuttaa Nyrkki-Gyllig.

Elämän koulun valitsee jatkokoulutuslinjakseen vuosittain tuhansia suomalaisia. Heistä käytännössä kaikki valmistuvat, mikä tekee linjasta yhden koulutusjärjestelmämme tehokkaimmista. Työelämässä elämän koululaiset sijoittuvat yleensä sen ulkopuolelle kokemusasiantuntijatehtäviin.

Turku suunnittelee nyt Toriparkin rakentamista valtuuston pöydälle

5

Excavation of materialCreative Commons License Port Adelaide Enfield Local History Photos

(TURKU-O’BOY) 1800-luvulla alkanut Turun kunnallispoliittinen väittely Toriparkin rakentamisesta on tulossa päätepisteeseen. Lehden saamien tietojen mukaan kaupungin kuntapäättäjät ovat pääsemässä yksimielisyyteen siitä, että parkkihalli rakennetaan Turun kunnanvaltuuston pöydälle.

“Tutkittuamme turkulaisen päätöksenteon historiaa, olemme tulleet siihen tulokseen, että valtuuston pöytä on yksi vakaimpia ja myös useimmin käytettyjä maapohjia kaupungin alueella”, kertoo kunnanvaltuutettu Jokke Toispuol-Onk-Onk (åbo).

Toriparkin puoltajat ovat katsoneet, että kaupungin keskustasta puuttuu parkkitilaa, ja kun sanomme että puuttuu, tarkoitamme että onhan siitä Louhesta ihan vitun pitkä matka kävellä Börsiin kaljalle, yli sata metriä, ja ylämäkeäkin on. Vastustajat ovat puolestaan huomauttaneet, että rakennuspaikaksi kaavaillun torialueen maaperä ei sovellu hankkeeseen, koska se koostuu enimmäkseen poisheitetyistä Hesburgerin kääreistä, kusesta ja tarpeettomiksi jääneistä sijapäätteistä.

Uuden ratkaisun toivotaan tyydyttävän osapuolia, sillä pitkän kiistelyn on pelätty heikentävän kaupungin mainetta.

“No hei, on tää silti parempi kuin Kittilä”, huomauttaa Toispuol-Tulingmää.

Tutkijoiden kohutulos: Sodan ensimmäinen uhri ei ole totuus vaan naapurin mulkku

4

Pleasure and painCreative Commons License Tim J Keegan

(SMÖRREBRÖD) Sotien yhteiskunnallisista vaikutuksista on saatu uutta kuohuttavaa tietoa laajassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa. Eurooppalaisten omankädenoikeustieteellisten tiedekuntien selvitys paljastaa, että yleisesti luultu totuus siitä, että sodan ensimmäinen uhri olisi totuus, ei pidä paikkaansa.

“Lähes kaikissa tutkituissa sodissa kävi kyllä niin, että ensimmäinen uhri oli ‘se naapurin mulkku’ tai joissakin harvinaisemmissa tapauksissa ‘hei vittu kukas sä oikein oot’, tai ‘oho se tais kuolla’ tai ‘paikallinen joukkoliikenteen matkakorttilukijan suunnittelija'”, kertoo tutkimushankkeen johtaja Heta Ytor.

Tutkijat kertovat, että myös muut vanhat uskomukset sodan luonteesta kaipaavat pikaista päivittämistä. Ytorin mukaan tarkemmat analyysit paljastavat muun muassa sen, että sota ei suinkaan ole diplomatian jatke, vaan “visvan, paskan ja veren täyteinen helvetti, jossa henkiinjääneiden ihmistorsojen mielet räjähtävät sirpaleiksi joita yritetään turhaan vuosikymmeniä paikata viinalla, vajaamitoitetuilla tukipalveluilla sekä tietämättömyyteen ja vihaan kiedotulla kansallisuusaatteella“.

Asiantuntijat parantaisivat Suomen kilpailukykyä pidentämällä Mähösen työpäivää

6

Krispy Kreme Assembly LineCreative Commons License Steve Jurvetson

(LAHTI, BUSINESS CITY) Lahtelainen tehdastyöntekijä Mähönen saattaa olla ratkaisu Suomen taloutta vaivaavaan kilpailukykyongelmaan, uskovat Lehden haastattelemat asiantuntijat. He arvelevat, että pidentämällä Mähösen työpäivää vain joillakin miljoonilla tunneilla voitaisiin nopeasti selättää taantuma ja jopa ratkaista kestävyysvaje.

“Ensin ajateltiin, että jos pidennettäisiin työpäiviä joillain sektoreilla vaikka puolella tunnilla, mutta sitten huomattiin että tuskin tämä yhdessä kvartaalissa saati edes hallituskaudessa auttaa ja saattaa myös karkottaa äänestäjiä, joten muutettiin mallia”, kertoo kokoomuksen talouspoliittinen neuvonantaja Johannes Gomorra.

Uusi malli perustuu ekonomistien mukaan Eurostatin tilastoon, jonka mukaan yhden työtunnin laskennallinen tuottavuus Suomessa on vajaat 40 euroa. Näin ollen, jos Mähösen ensi keskiviikon työpäivää pidennetään vaikkapa kymmenellä miljoonalla tunnilla, syntyy välittömästi neljänsadan miljoonan euron hyöty, joka voidaan käyttää esimerkiksi teollisuuden investointeihin ja tuotekehitykseen.

“Suomi on kuitenkin niin kiperässä talouskriisissä, että voimme joutua turvautumaan raskaampaan malliin, jossa Mähösen keskiviikkoinen työpäivä pitenee parillasadalla miljoonalla tunnilla, mutta jolloin valtion ensi vuoden lisävelanottokin voitaisiin kuitata siinä samalla kätevästi”, muistuttaa ekonomisti Lasse Penniäkään-Kiinni.

Asiantuntijat myöntävät, että työpäivän pidennys miljoonilla tunneilla saattaa synnyttää negatiivisia sivuvaikutuksia esimerkiksi työssäjaksamisen tai lastenhoidon järjestämisen kannalta. Gomorran mukaan esillä onkin ollut muun muassa esitys, jossa Mähönen saisi ylimääräisen 15 minuutin kahvitauon aina kymmenen miljoonan työtunnin välein. Myös työmatkakustannuksissa voitaisiin tulla vastaan, jos Mähösen poikkeuksellisista työajoista johtuen matkoihin on käytettävä omaa ajoneuvoa.

“Asia pitää kuitenkin vielä hyväksyttää kolmikannassa. Voi olla, että työmatkavähennyksiin pitää ensin tehdä leikkaus, joka sitten kompensoidaan erillisellä verohelpotuksella, ettemme vain jyrkentäisi progressiota, tai jotain”, muistuttaa Gomorra.

Juttua varten ei todellakaan haastateltu Mähöstä.