Kategoriat
Kotimaa

Kristillisdemokraatit korostavat lapsen oikeutta Päivi Räsäseen

(VANTAA) Kristillisdemokraatit vaativat lapselle oikeutta sekä isään että [search term=”Päivi Räsänen”]Päivi Räsäseen[/search]. Puolue vaatii tuoreessa lakialoitteessaan, että hedelmöityshoitoja saisivat tarvittaessa vain naimisissa olevat kristillisdemokraattien puheenjohtajat. Myöskään heille ei sallittaisi lapsettomuushoitoja luovutetuilla sukusoluilla.
”Kasvaakseen tasapainoiseksi ihmiseksi tarvitsee lapsi sekä isän että Päivi Räsäsen roolimalleikseen. Lakialoitteella pyrimme turvaamaan tämän oikeuden jokaiselle syntymättömälle kristitylle”, perustelee puolueen linjausta Päivi Räsänen.

67 vastausta aiheeseen “Kristillisdemokraatit korostavat lapsen oikeutta Päivi Räsäseen”

VAROITUS: Pitkille kirjoituksille allergiset älkööt lukeko tätä.
Usein Lehden kirjoituksista paistaa tietty toisenlaisten mielipiteiden halveksunta. Ahdasmielisyyttä tms. ei voi määritellä sillä tavalla, että kaikki tiettyjä käsityksiä omaavat ovat ahdasmielisiä, koska tällöin koko sana degeneroituu pelkäksi synonyymiksi lauseelle ”sinä olet väärässä” ja sellainen kielenkäyttötapa osoittaa räikeää epäkunnioitusta toisten mielipiteitä kohtaan – se jos mikä on todellista suvaitsemattomuutta. Todellista ahdasmielisyyttä on se, että pidetään omaa näkökantaa itsestäänselvästi oikeana eikä kyetä näkemään, että samaan asiaan on tyypillisesti olemassa useita vakavasti otettavia ja toisistaan suuresti poikkeavia näkemyksiä.
Lehden rationalisointi, että se pyrkisi nauramaan vallalle, on huvittava. Lehti harvoin tuo mitään uusia näkökulmia asioihin. Sen ”huumori” ei ravistele ihmisiä ajattelemaan asioita uudella tavalla, vaan pitkälti vain toistaa jo yleisesti tunnettuja näkemyksiä. Tämäkin artikkeli pilkkaa niitä, jotka kritisoivat hallituksen esitystä – siis vallan näkemystä asiasta. Lehti ei siis kritisoi valtaa, vaan usein vahvistaa olemassaolevia valtarakenteita.
Jos todella haluatte kritisoida valtaa, ettekä vain ajaa ahdasta ideologista agendaa, silloin Lehden on kyseenalaistettava sellaisia asioita, joita harvat kyseenalaistavat (esim. kristinusko ei todellakaan ole sellainen), tuotava esiin näkökulmia, jotka eivät pääse esille julkisessa keskustelussa, kritisoitava vahvistuvaa tai vakaata, ei niinkään murenevaa valtaa, joka on muutenkin tuhoutumassa. Valtaan kohdistuvaa kritiikkiä olisi myös syytä esittää useammista (jopa vastakkaisista) näkökulmista, koska muuten vallan kritiikki taantuu helposti pelkäksi pyrkimykseksi päästä kalifiksi kalifin paikalle, yritykseksi asettaa uusi Absoluuttinen Totuus entisen tilalle.
Myöskään argumentti, että vanhanaikaisia tms. näkemyksiä on oikeus pilkata niiden sopeutumattomuuden takia ei ole yhtään jalompi kuin jos sen esittäisi koulu- tai työpaikkakiusaaja. Lisäksi siihen sisältyy implisiittinen oletus, että pilkkaaja tietää, mikä on se todellisuus, johon ihmisen on sopeuduttava – että hänellä on hallussaan Totuus ja siksi hänellä on oikeus pilkata niitä, jotka eivät sopeudu hänen käsityksiinsä todellisuudesta.
Lehden toimituksella on sanan säilä hyvin hallussaan. Siksi toivonkin, että miettisitte tarkemmin, miten käytätte sitä, ettekä huitoisi sillä ympäriinsä miten sattuu tai käyttäisi sitä uusien valtarakenteiden pystyttämiseen. Jos vastaatte tähän jotakin, niin toivon, että vastaatte samalla tyylillä kuin kirjoitin, asiallisesti.

Vakavoidutaan sen verran, että Vastarannan Kiiski puhuu täyttä asiaa. Luulisi Lehden kykenevän jonkinlaiseen poliittiseen pseudojournalismiin sen sijasta, että haukutaan Kristillisdemokraatteja samaan tyyliin kuin joissakin keskenkasvuisten muka-alternatiivien ylioppilaslehdissä.

Kertoo jotain suomalaisesta journalismista, jos huumoriblogilta odotetaan yhteiskunnallisia avauksia.

Pitkäksi meni taas, mutta ellei menisi, niin jotain olennaista pitäisi jättää pois.
Jokaisella ihmisellähän on oikeus tehdä lähes mitä haluaa, jos oikeudella tarkoitetaan lain sallimia asioita. Mutta siitä tässä ei ollut kysymys, vaan siitä, onko Lehden toiminta järkevää ja oikein. Tässä yhteydessä en käytä sanaa ”oikeus” sen legaalisessa, vaan moraalisessa merkityksessä. Kenenkään ei ole pakko käyttäytyä moraalisesti, mutta jokaisella, myös Lehden kirjoittajilla on velvollisuus siihen, ja jokaisella on oikeus vaatia heiltä sitä, jos kykenee perustelemaan, miksi heidän tulisi toimia toisin.
Toteamus, että kukaan ei pakota minua lukemaan Lehteä on huono argumentti, sillä sen logiikka on, että koska voin välttää kohtaamasta epäkohtaa, minulla ei ole aihetta arvostella sitä. Mutta sama logiikka pätee mihin tahansa ongelmaan. Jokainen ihminen on yhteiskunnan jäsen ja ylipäänsä elossa ”korkeimman vapaaehtoisesti”. Siksi kenelläkään ei ole aihetta valittaa mistään epäkohdasta, koska jokaisella on mahdollisuus vaihtaa kotimaataan, muuttaa erakoksi tai jos mikään muu ei auta, niin ainahan voi tappaa itsensä (jotkut stoalaiset esittivät samankaltaisia ajatuksia aivan vakavissaan). Ilmeinen ongelma tällaisessa ajattelussa on se, että ongelmia ei ratkaista, niitä vain paetaan. Jos Lehden kirjoitukset aiheuttaisivat minulle mielipahaa, voisin ratkaista ongelman lopettamalla Lehden lukemisen. Mutta siitä tässä ei ole kysymys, vaan siitä, että Lehti käyttää huumoria väärin, eikä ongelma ratkea lopettamalla lukeminen tai perustamalla uusi huumoriblogi, mikä olisi vaikea toteuttaa käytännössä.
Omituista kritisoida minua massojen kumartelemisen vaatimisesta, kun nimenomaan toivoin, että Lehti kritisoisi valtaa ja toisi esille tavallisuudesta poikkeavia näkökantoja. Lehden virhe ei ole siinä, että se kannattaa tai vastustaa eräitä ideologioita, vaan siinä, että se käyttää siinä huumoria pääkeinonaan. Jokaisella on vapaus esittää mielipiteensä, mutta tähän vapauteen (kuten vapauksiin yleensäkin) liittyy vastuu, että kykenee perustelemaan mielipiteensä – tämä on kaiken kriittisen ja rationaalisen ajattelun välttämätön edellytys. Kuulijalla on oikeus vaatia väitteen esittäjältä: ”Mitä sinulla on esittää väitteesi tueksi?” Brittifilosofi Stephen Toulminin mukaan pelkkä johtopäätös ilman sitä tukevia perusteita ei edes ole mikään argumentti.
Pelkkä jonkin asian pilkkaaminen ei ole mikään rationaalinen perustelu. Huumori ei siis ole mikään argumentti. Miksi siis pitäisi arvostaa huumoria yhtään enemmän kuin ajattelematonta tolloutta, jossa joko ei kyetä esittämään mitään perusteita näkemyksille, tai käytetään pelkkiä virhepäätelmiä, kuten ad hominemia? Mutta huumorilla onkin ideologioista riippumaton erityistehtävänsä, joka antaa sille erivapauden kritisoida ideologioita ilman rationaalisia argumentteja. Huumorilla on tämä erivapaus vain siksi, että se ei edusta tai vastusta mitään tiettyä ideologiaa, se ei pyri kalifiksi kalifin paikalle, vaan kritisoi valtaa riippumatta siitä, kuka on vallassa. Myös naurun arkipäiväisempi tarkoitus, huvittaminen, ei ole erityisemmin sidoksissa mihinkään ideologiaan. Mutta jos naurua käytetään ideologisiin tarkoituksiin, silloin sitä koskevat samat rationaalisen argumentoinnin säännöt kuin mitä tahansa muutakin ideologista kannanottoa. Ideologisessa tarkoituksessa käytetty nauru ei sisällä selkeitä rationaalisia argumentteja, joten argumentointia se ei ole, eikä se ole huumoria, koska se on ideologista. Oikeastaan se on lähinnä sisällyksetöntä, arvotonta retoriikkaa, joka ansaitsisi ainoastaan halveksivaa naurua.

Joillekin näkemyksille nauraminen on epäkunnioittavaa niitä kohtaan. Jos tämä kunnioituksen puute yhdistetään ideologian kanssa, tuloksena on pelkkää dogmaattisuutta, suvaitsemattomuutta ja sokeaa uskoa. Kun toiset näkemykset saatetaan naurunalaisiksi, niitä aletaan väheksyä ja lakataan ottamasta niitä vakavasti. Tällöin omaa näkemystä ei enää kyseenalaisteta, eikä kysymystä enää edes pohdita. Muita näkemyksiä omaavat joutuvat halveksunnan kohteiksi. Siten syntyy uusi kiveen hakattu dogmi, vaikka omaksutulle näkemykselle ei olisi koskaan esitetty kunnollisia perusteita. Sekä nauru että ideologiset kannanotot ovat hyviä asioita, mutta yhdessä ne aiheuttavat lähinnä vain tuhoa.

No mitä Vastarannan Kiiskellä on esittää tueksi sille väitteelle että asioihin pitäisi suhtautua niinkuin hän sanoo? Esittele sinä sitten argumenttisi eikä vain johtopäätöksiä.
Kun vuodatuksesi ovat Päivi Räsäseen liittyvän jutun kommentteina, niin olet ilmeisesti pahastunut erityisesti tästä jutusta. Joskus Pahkasiassa tms oli kehotus ’Kerro mikä sinulle on pyhää, niin me teemme pilkkaa siitä’. Päivi Räsänen on herkullinen kohde, ja minusta taas on ihan sopivaa nauraa monille hänen(kin) näkemyksilleen jos hän esittää että muidenkin pitäisi elää ja ajatella samalla tavalla käyttäen perusteena jotain liian pitkään kuumassa erämaassa olleiden paimentolaisten harhanäkyjen ja aivoitusten pohjalta kirjoitettuja tekstejä.

Ontrei Ruokokoskelle: Olen jo esittänyt selkeitä perusteluja sille, mitä väärää ideologian ja naurun yhdistämisessä on. Jos väität, etteivät ne ole päteviä argumentteja, sinun on osoitettava, mitä vikaa niissä on. Otin tämän esille Päivi Räsäseen liittyvän jutun yhteydessä siksi, koska se on niin selkeä esimerkki ideologisesta naurusta ja siitä miten Lehti nauraa vallan kanssa ja pönkittää olemassaolevia valtarakenteita – se siis toimii vastoin itse ilmaisemiaan periaatteita, ks. Lehden kolumni naurusta. Osoitat ahdasmielisyyttä ja suvaitsemattomuutta siinä, että väheksyt muiden mielipiteitä – tämän sanoisin kenelle tahansa riippumatta siitä, mihin hän uskoo.
En ymmärrä myöskään sitä, mitä vikaa siinä on, että Räsänen esittää, että muidenkin pitäisi uskoa samalla tavalla. Jos ajatellaan, että tosilla uskomuksilla on jotain arvoa, tällöin niiden levittäminen lisää arvon kokonaismäärää. Jos kristinusko ei ole totta, silloin Räsäsen virhe ei ole siinä, että hän pyrkii levittämään uskomuksiaan, sillä hänhän levittää sitä, minkä uskoo todeksi, samoin kuin kaikki muutkin jotakin ideologiaa avoimesti kannattavat, noudattaen jokaisen totuutta arvokkaana pitävän moraalista velvollisuutta. Uskomusten levittäminen ei siis lisää mitään hänen virheeseensä, joka on se, että hän on väärässä. Älkääkä yrittäkökään väittää, ettei kenelläkään ole oikeutta levittää käsityksiään, koska kukaan ei tunne totuutta ja voi siksi erehtyä. Erehtyminen ei ylipäänsä ole vältettävissä, koska jokainen ihmisen tekemä valinta voi olla erehdys, eikä valintoja voi välttää. Se, ettei tee mitään, voi olla yhtä paha erehdys kuin se, että tekee jotakin väärää.
tisseille: Kyllä Lehden pitäisi selitellä, koska näkemyksien perusteleminen on järjellisen ajattelun välttämätön edellytys ja siten jokaisen velvollisuus. Lehden kirjoittajilla ei myöskään ole mitään erivapautta tehdä väärin siksi, että he ovat taitavia humoristeja. Ja vaikka analysoisin kusella käymiseni, sillä ei olisi yhtään mitään tekemistä argumenttieni pätevyyden kanssa. Ihmisellä on oikeus vaatia perusteluita väittämille ja ideologioille. Sellaista, missä ei edes väitetä mitään, ei voi eikä tarvitse perustella. Nauru vallalle ei sisällä mitään spesifistä väittämää jonkin ideologian puolesta tai vastaan. Se ei kritisoi ideologioita niiden itsensä, vaan niiden aseman, siis vallan takia. Taustaoletuksena tässä on tietysti se, että valtaa pitäisi kritisoida, mutta koska se on kaikkea vallalle nauramista koskeva yleispätevä väittämä, sitä ei tarvitse perustella erikseen jokaisen valtaan kohdistuvan pilkan yhteydessä, kertakin riittää.

Taitaa Vastarannan kiiski olla filosofian opintojen alkuvaiheessa. Tätä en tarkoita loukkaukseksi vaan selitykseksi. Yleensä nimittäin suvaitsevaisuus ja laajempi ymmärrys syntyy jonkin aikaa asioita pohdittua ja elämää vähän koettua. Ajattelun alussa maailma näyttää usein mustavalkoiselta ja teoriat kauniilta. Opintojen edetessä teoriat (myös teoriat retoriikasta) ovat edelleen kauniita, mutta maailmaan rupeaa löytymään värejä. Jossain vaiheessa absolutismi korvautuu ymmärryksellä, että maailma (tai ainakin käsityksemme siitä) on kovin suhteellinen ja rakentuu oikeastaan melkein kokonaan erilaisista sosiaalisista konstruktioista. Tällöin erilaiset universaalit vaatimukset asioiden oikeasta olotilasta saavat lähinnä akateemisen luonteen. Oikeudenmukaisuutta on oiken vaatia, mutta oikeudenmukaisuus on itsessään niin tavattoman vaikea käsite, että tässä sitä ei kannata pohtia.
Satiiri ja iva ovat mitä mainioimpia välineitä hauskuuttaa ja kyseenalaistaa. Satiirisena julkaisuna Lehdellä ei ole mitään moraalista velvollisuutta perustella juttu valintojaan. Juttu valitsemisen vapaus on osa journaslista vapautta. Ylilyöntejä ja virheitä tulee luonnollisesti aina. Ihminen on erehtyväinen ja se tulee vain hyväksyä.
Jokaiselle väittämällä ja ideologialle on olemassa aivan yhtä perusteltu ja uskottava vastaväittämä. On subjektin oma valinta mihin todellisuuden vaihtoehtoon haluaa uskoa. Ainoastaan Suuri Johtaja ja Maan Isä tietää mikä on totuus.
Filosofisessa keskustelussa voikin vaatia vastapuolta argumentoimaan oman näkemyksensä puolesta sen maailman säännöillä. Lehti kuuluu eri maailmaan. Filosofian perusopintojen seminaarin perustelusäännöt eivät sovellu sovellettavaksi Lehteen.
Koko tämä keskustelu sopisi paremmin jollekin pseudofilosofiselle sivustolle.
Ehkä paras kommentti, jonka olen kuullut aiheeseen liittyen on lainaus elokuvasta Kala nimeltä Wanda:
”Apinat eivät lue filosofiaa.”
”Kyllä lukevat. Ne eivät vain ymmärrä sitä.”
Tissien lisäksi lehti kaipaa ehdottamasti enemmän reisiä.

Vastarannan Kiiski: Maailma ei kuitenkaan pyöri sinun ’selkeiden perustelujesi’ ym pohjalta, arvelu filosofian opinnoista kuulostaa uskottavalta. Tuolla tiellä kun jatkat liian pitkään niin päädyt Sinenmaan kaveriksi sinne Pasilan kivilinnaan.

Sinä (kristillisen) Arvon kiischki.
”Joillekin näkemyksille nauraminen on epäkunnioittavaa niitä kohtaan.”
Jaa. Mutta sinulle ja näkemyksillesi nauravat aidanseipäätkin. Eilen kävin haastattelemassa heitä, joten tiedän.
”Jos tämä kunnioituksen puute yhdistetään ideologian kanssa, tuloksena on pelkkää dogmaattisuutta, suvaitsemattomuutta ja sokeaa uskoa.”
Jaa. Enpä olekaan aikoihin nähnyt padan ja kattilan (avioliitossa syntynyttä?) jälkikasvua näin tekopyhästi soimaamassa meitä kirjavakylkisiä.

Paitsi Pee Räsästä, Lehti sortaa muuten myös normaaliaikaa. Kesäaikaa suositaan täysin perusteettomasti. Miksei kukaan tee mitään!

Magister Bonus, etkö huomaa oman näkökantasi mustavalkoisuutta? Et käsittele toisenlaisia käsityksiä maailmasta vakavasti otettavina näkökantoina, jotka ovat syntyneet vuosia kestäneen aktiivisen pohdinnan tuloksina, vaan sen sijaan kuittaat ne pelkkinä alkeellisen ajattelun tuotteina, jotka muka tulevat katoamaan ajattelun ”kehittyessä”. Se, että ajatteluni poikkeaa nykyfilosofian valtavirrasta ei ole mikään peruste vihjata sen olevan alkeellista. Maailmankatsomus, jota kuvailit, on vain yksi lukemattomista kilpailevista teorioista, eikä sinulla ole oikeutta esittää sitä filosofian löytämä Totuutena.
Sanot, että Lehdellä on journalistisen vapauden perusteella oikeus kirjoittaa mitä haluaa. Kuitenkin tuossa merkityksessä journalistinen vapaus on poliittinen, ei moraalinen oikeus. Viittaan Kantin tekemään erotteluun: laki sallii lukemattomia asioita, jotka eivät kestäisi eettistä tarkastelua. Väärää Lehden toiminnassa ei ole näkemysten esittäminen sinänsä, vaan tapa, jolla se tekee sen. Se, että Lehti on satiirinen ei voi tarkoittaa sitä, että se olisi moraalin ulkopuolella. Jos eri ”maailmoille” on eri säännöt, kaikki rationaalinen keskustelu tulee mahdottomaksi, kun jokainen voi vaatia, että keskustelussa noudatetaan hänelle mieleisiä sääntöjä. Jos moraalisäännöt eivät koske Lehteä, aivan yhtä hyvin minä tai kuka tahansa muu voisi yksinkertaisesti julistaa, etteivät moraalisäännöt koske minua ja tällä tavalla ”kumota” kaikki käyttäytymiseeni kohdistuvat vastaväitteet. Tuollainen hyvän ja pahan tuolle puolen asettuminen vastaa pitkälti Nietzschen ajatuksia yli-ihmisestä. Kaipaan niitä aikoja, jolloin saattoi vielä esittää perustellun mielipiteen ilman että joku syyttää dogmaattisuudesta ja absolutismista. Mitä tulee väitteeseen, että kaikille väittämille on olemassa yhtä uskottava vastaväittämä, totean vain, että se perustuu enemmän relativismin ideologisille dogmeille kuin kokemukselle. Aihe on liian laaja tässä yhteydessä käsiteltäväksi.
Muuten, miksi Ewige Blumenkraft oletat, että olen kristitty? Olenko esittänyt jonkin nimenomaan kristinuskolle ominaisen käsityksen? Ja jos minun näkemyksilleni nauretaan, niin se on huonompi juttu naurajille.

Vastarannan Kiiski: Tuo on juuri sitä mikä antaa humanisteille sen nuivan maineen. Saatanamoista käsienheiluttelua, hyvin vähän mitään oikeasti merkityksellistä sanottavaa ja ylimielinen ymmärrys, joka rajoittuu maailman epäkohtien sohimiseen ilman mitään järkeviä korjausehdotuksia. Ota moraalisi, erinomaisuutesi, filosofi-namedroppingisi, ja lähde vaikka dokaamaan.

L.R.H.: En pidä maineen hankkimista tärkeänä päämääränä elämässä. Tarkoitatko sillä, että minulla ei ole merkityksellistä sanottavaa, jotain muutakin kuin että pidän vääriä asioita merkityksellisinä? Jos olen jollakin tapaa ollut ylimielinen, niin kertoisitko miten, niin että voin korjata erehdykseni? Korjausehdotus löytyy pääosin heti ensimmäisen kirjoituksen kolmannesta kappaleesta (siitä, joka alkaa ”Jos todella haluatte kritisoida valtaa…”); jokainen voi itse arvioida sen järkevyyttä. Vaikuttaa myös hieman ristiriitaiselta, että samassa viestissä, jossa moitit minua ylimielisyydestä, kirjoitat minusta ja näkemyksistäni halveksivalta tuntuvaan sävyyn.

Vastarannan Kiiski: ”Ja jos minun näkemyksilleni nauretaan, niin se on huonompi juttu naurajille.”
Olikos tämä uhkaus?

Vai uhkaus 😀 Eihän se mikään uhkaus ole, vaan perustuu klassiselle lähinnä platonistien ja stoalaisten esittämälle ajatukselle, että on parempi kärsiä vääryyttä kuin tehdä sitä, että varsinaisesti väärintekijä tekemällä väärin vahingoittaa lähinnä itseään.
”Herjauksien halveksimiseen ei tarvita viisasta miestä vaan ainoastaan järkevää, joka voi ajatella: Ansaitsenko vai enkö ansaitse sen mitä minulle tapahtuu? Jos ansaitsen, ei ole kysymyksessä herjaus vaan oikeus, jos en ansaitse, punastuttava on sen, joka tekee väärin.”
– Lucius Annaeus Seneca, Tutkielmia ja kirjeitä

”…kaikki rationaalinen keskustelu tulee mahdottomaksi, kun jokainen voi vaatia, että keskustelussa noudatetaan hänelle mieleisiä sääntöjä…”
Etkö Sinä Kiiski vaadi nyt juuri tätä? Moraalikäsityksesi on kuitenkin vain moraalikäsityksesi, esimerkiksi minun mielestäni Lehti ei ole tehnyt mitään moraalitonta.

Eihän tämmönen löpinä kiinnosta ketään paskaakaan. Ihan turhanpäiväistä liirumlaarumia.

Monet täällä tuntuvat olevan kovin harmistuneita kommenteistani. Mikä on ongelmana?
1. Kirjoitukseni ikävystyttävät teitä? Ratkaisu: Älkää lukeko niitä.
2. Teen mielestänne väärin kirjoittaessani näitä tekstejä? Pieni vihje: sisällyksettömät herjat eivät ainakaan auta asiaanne tippaakaan. Yllättävän paljon kommentteja kirjoituksiini on tullut, kun ottaa huomioon, että ne ”eivät kiinnosta ketään paskaakaan”.
John Kirjoittaja: Tarkoitin tuossa säännöillä uskomusten valinnan kriteerejä, joiden tulee olla erityisistä maailmankatsomuksista riippumattomia. Niin jalkapallon pelaamiseen kuin keskusteluun tarvitaan kaikille yhteiset säännöt. Jalkapallon säännöissä ei lue, että jalkapallo on peli, jossa 22 miestä juoksee pallon perässä 90 minuuttia ja lopuksi Saksa voittaa, sanoi Gary Lineker mitä hyvänsä. Samoin keskustelun säännöt, joissa vaaditaan rationaalisia argumentteja, eivät määrää keskustelun lopputulosta – ne ovat ideologisesti neutraaleja ainakin siinä määrin kuin neutraalius on ylipäätään mahdollista. Rationaalinen argumentointi sinänsä ei esitä mitään väitettä todellisuudesta tai arvoista – se on vain ajatuksien ja tajunnanilmiöiden käsittelemisen tapa.
En vaadi, että minulle mieleisiä moraalikäsityksiä käytetään moraalisen pohdinnan lähtökohtana – se tekisi järkevän keskustelun mahdottomaksi, koska silloin pelin säännöissä lukisi, että minä voitan, mikä on mieletöntä. Esitän sen sijaan sitä, että pohdintani lopputulos hyväksyttäisiin, koska se on sääntöjen mukaan saavutettu. Pyynnön perusteeton evääminen tekisi järkevän keskustelun mahdottomaksi, koska sillä vastapuoli ilmoittaisi, ettei hänen tarvitse välittää pelin säännöistä. Keskustelu ei sen sijaan tule mahdottomaksi siitä, jos vaatii, että keskustelussa tulee noudattaa pohdinnan tuloksena saatuja moraalisääntöjä, koska vastapuolella on mahdollisuus yrittää kumota ne pelin sääntöjen puitteissa.
Kysymys uskomusten valinnan kriteereistä on niin laaja aihe, että voin tässä yhteydessä käsitellä sitä vain melko pintapuolisesti.

”Kysymys uskomusten valinnan kriteereistä on niin laaja aihe, että voin tässä yhteydessä käsitellä sitä vain melko pintapuolisesti.”
Kannattaa varoa, ettei mopo ihan käsistä karkaa.

Niin että sinun asettamiesi sääntöjen mukaan syntynyt pohdinnan lopputulos pitäisi hyväksyä, koska se on syntynyt sääntöjen mukaan??? Ei tuollaisia kehäpäätelmiä tarvi kenenkään hyväksyä, minkä ihmeen takia luulet että sinä olisit se taho joka asettaa pelin säännöt muillekin? Itseksesi voi tietenkin pelata millaisilla säännöillä tahansa, ja jos joku muukin haluaa vapaaehtoisesti pelata niillä säännöillä niin siitä vaan.

Vaikka keskustelu menee reisille, niin minä kaipaan myös pyllyä kehiin (häränpylly kelpaa hätätapauksessa.)

42 kommenttia, ou jee. Eiköhän tuo Kiiski ole ansainnut puuttuvat opintoviikkonsa tai -pisteensä filosofian approon. Ja samalla on mennyt maku kommenttien lukemisesta. Työkseni joudun lukemaan ihan riittävästi mukatieteellisiä tekstejä ynnämuuta.

Ontrei Ruokokoski, jos väität jotain kehäpäätelmäksi, sinun pitäisi kyetä osoittamaan, että sääntöihin/oletuksiin (rationaalinen argumentointi) sisältyy jokin lopputulos/johtopäätös. Ja jos et hyväksy rationaalisen argumentoinnin sääntöjä, niin voitko esittää sitten paremmat säännöt uskomusten valintaan? Minä en aseta mitään omia sääntöjä, vaan pyrin käyttämään niitä sääntöjä, joita filosofisessa ja tieteellisessä keskustelussa on kautta aikojen yritetty noudattaa.

Pintapuolisella lukemisellakin on helppo havaita, että Vastarannan kiiski onnistui argumentoimaan ristiin itsensä kanssa. Otetaanpa yksi esimerkki. Viestissä 12 hän kirjoittaa seuraavaa:
”Toteamus, että kukaan ei pakota minua lukemaan Lehteä on huono argumentti, sillä sen logiikka on, että koska voin välttää kohtaamasta epäkohtaa, minulla ei ole aihetta arvostella sitä.”
Eli kiiski haluaa huomauttaa, että hänellä on moraalinen oikeus, tai jopa velvollisuus arvostella Lehden kirjoituksia. No, tämähän on johdonmukaista kyllä. Mutta sitten, viestissä 38 hän kuittaa saamansa kritiikin ehdottamalla, ettei vastustajien tulisi lukea hänen kirjoituksiaan.
Naurattaa väkisinkin. Sinä, kiiski hyvä, suollat roskaa intter Webbiin, eikä ongelma ratkea sillä, että lakkaan lukemasta.
Noin yleisesti ottaen sinänsä ihan mielenkiintoisen ajatusrakennelmasi heikoin kohta on se, että et kykene (koska olet väärässä) osoittamaan, että nimenomaan Päivi Räsänen ajatuksineen olisi jotenkin sivussa vallankäytön ytimestä. Räsänen on eduskuntapuolueen puheenjohtaja, sidoksissa järjestöön jolla on valtiokirkon status ja miljoonia jäseniä suomipahasessa JA kaiken lisäksi hänen mielipiteensä esimerkiksi homoseksuaalien oikeuksien osalta ovat kansalaisten keskuudessa enemmistössä, ei vähemmistössä.
Suomessa edelleen yhdeksän kymmenestä kansalaisesta tunnustaa kristinuskoa, ja koko kansanedustajalauma marnii jumalanpalvelukseen valtiopäivien avajaisissa. Kristillisen hapatuksen sotkemista politiikkaan on syytäkin ivata.

Huanoo huumoria, ei siis naurata yhtään! Koiran moraalikin tietää, että Lehden artikkelit on ihan vääriä.
Varo, Kiiski, ettei Aleksanteri Stupp kieli susta!

Lisäänpä vielä, että johtopäätös, jonka mukaan kristillisestä hapatuksesta politiikassa ei saa vääntää vitsiä, on niin absurdin fundamentalistiskristillinen, että se suorastaan naurattaa. Paradoksi siis.
Jatkoa seuraa toisessa paikassa, toisena aikana.

Elimetön, irrotit lauseeni asiayhteydestä. Kirjoitin: ”Jos Lehden kirjoitukset aiheuttaisivat minulle mielipahaa, voisin ratkaista ongelman lopettamalla Lehden lukemisen. Mutta siitä tässä ei ole kysymys, vaan siitä, että Lehti käyttää huumoria väärin, eikä ongelma ratkea lopettamalla lukeminen…” Toisaalla totesin, että JOS ongelma on se, että kirjoitukseni ikävystyttävät teitä (ts. aiheuttavat teille mielipahaa), voitte ratkaista sen lopettamalla lukemisen. Ei siis mitään ristiriitaisuutta.
Sen väitteen tueksi, että Räsäsen näkemykset ovat poissa vallan ytimestä, voin esittää empiirisiä faktoja. Ensinnäkin ev.-lut. kirkkoon kuuluu pienempi osa väestöstä kuin väitit (nykytilanne 83 %). Monoteistejä (yhteen Jumalaan uskovia) väestöstä on alle puolet (49 %). Nuorista aikuisista vain alle kolmannes (32 %) on monoteistejä. Kristinusko välittyy siis heikosti seuraaville sukupolville, mikä enteilee sen romahtamista. Vain 39 % suomalaisista sanoo uskovansa Jumalaan niin kuin kirkko opettaa. (Kääriäinen, Kimmo: Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella). Kirkon moraaliopetukset ovat ihmisille pitkälti yhdentekeviä. Vai kuinka moni esimerkiksi aloittaa seksin harrastamisen vasta avioliitossa? Jos Räsäsen näkemykset olisivat vallitsevia, homoseksuaaleilla ei olisi mahdollisuutta rekisteröidä parisuhdettaan. Ilta-Sanomien äskettäin teettämän gallupin mukaan 54 prosenttia suomalaisista kannattaa hedelmöityshoitojen antamista yksinäisille naisille. Hallitus, joka edustaa valtaa, esittää hed.hoitojen sallimista sinkuille ja naispareille. KD (silloinen SKL) on ollut hallituksessa vain kerran (1991-95) ja sillä on vain 3 prosenttia eduskuntapaikoista. Ja niin edelleen.
Kristinusko on siis vain yksi valtakeskus muiden joukossa, ja lisäksi se on heikkenevä. Siksi ei ole mitään syytä pilkata sitä ainakaan enemmän kuin muita valtakeskuksia. Onko sinusta näkemys, että toisten mielipiteitä täytyy kunnioittaa, fundamentalistiskristillinen? Sitähän minä tässä lähinnä olen vaatinut.

Ai niin, sen Kääriäisen teoksen nimi on ”Moderni kirkkokansa: suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella”.

Vastarannan Kiiski: Jos nyt lähdetään mitättömiä faktoja oikomaan, niin SKL oli hallituksessa vain vuosina 91-94…

Kiitos oikaisusta Eräs työkalu – en muistanut, että Toimi Kankaanniemi jätti Ahon hallituksen kesällä 1994.

No vängätään sitten vielä. Irrotin kyllä lauseesi asiayhteydestä, mutta sillä ei ole sinänsä merkitystä, koska tuo ”älä lue jos ärsyttää” on viime kädessä aika tavalla ad hominem, koska siinä käännetään vastapuolen poikkeava mielipide pelkäksi kiukutteluksi.
Mitä kristilliseen vallankäyttöön tulee, olen itse usin kritisoinut tilannetta, jossa kirkko ja sen hännystelijät puhuvat ”kansankirkosta” ja yrittävät antaa kuvaa, jonka mukaan kirkolla olisi ideologisessa mielessä kansan laaja tuki. Näin ei kuitenkaan, kuten itse totesit, monissakaan kysymyksissä ole, ja sikäli kirkolla usein on suurempi sanavalta asioihin kuin mitä sille oikeastaan kuuluisi. Hedelmöityshoitokysymyksessä (viitaten tuohon samaan kyselyyn kuin sinäkin) homoseksuaalien osalta kirkon kanta on kuitenkin kansan enemmistön kanta, ja sikäli voidaan kysyä, kuka mitäkin valtarakennetta tukee.
Lisäksi yhteiskunnallisesta vallasta puhuttaessa tulee ottaa huomioon myös vähemmistöjen oikeudet. Riippumatta siitä, edustaako Päivi Räsänen hallitsevan luokan eliittiä vai ei, hän joka tapauksessa edustaa kantaa, joka rajoittaisi erään vähemmistön oikeuksia nykytilanteeseen verrattuna. Tässä suhteessa hän valtaväestön edustajana todellakin kuuluu hallitsevaan luokkaan ja on ansainnut pilkkansa. Kysymys on roimasti monitahoisempi kuin miksi sen olet yksinkertaistanut.
Nyt riittää, en sano enää mitään.

Hei Lehden toimittajat ja DIY kirjoittelijat,
Pilkatkaamme jatkossa vain ”yhteiskunnan valtarakenteita”. Älkäämme pilkatko vammaisia, syrjäytyneitä, homoja, natseja, kettutyttöjä taikka krist.demokraatteja. Näin maailma pelastuu.
Hjuva oli toi Wanda, en muistanutkaan.

Jos Vastarannan kiiskellä on mielipiteidensä takana Platon, Kant, Nietzsche, Toulmin, jne, hänen on pakko olla oikeassa.
Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että jokaisella vitsillä pitää olla pilkan kohteena Kimmo Kääriäisen määrittelemä valtarakenne.
Olisi myös kiva, jos Kiiski selittäisi, mikä missäkin vitsissä on hauskaa. Tietäisi nauraa oikeassa kohdassa.

Hyvä niin. Ja onhan meillä sentään tämä pelastuksena:
Yli kuukauden ikäisten merkintöjen kommentointi ei onnistu.

En esittänyt ”älä lue jos ärsyttää”, vaan ”älä lue, jos ongelmana on vain se, että ärsyttää” Näkemysteni vastustamista ei toki voi kuitata pelkkänä kiukutteluna; sitä en tarkoittanut.
Minäkin kritisoin kirkon puhetta itsestään ”kansankirkkona”. Väite on harhaanjohtava, tuudittaa kristittyjä aiheettomaan turvallisuudentunteeseen ja ainoastaan innostaa sekularisteja vastustamaan kirkkoa. Epäilen, onko väitteellä vaikutusta konkreettisiin päätöksiin; olisi kiinnostavaa tietää esimerkkitapaus, jos sellaista on. Viime kädessä kirkko vahingoittaa vain itseään väittämällä olevansa kansankirkko.
Vähemmistöjen oikeudet ovat tosiaan huomionarvoinen kysymys, mutta sekin on roimasti monitahoisempi kuin että kaikki vähemmistöjen oikeuksien lisääminen on oikein ja kaikki heidän oikeuksiensa vähentäminen on väärin, koska jossakin tulee vastaan raja, jossa vähemmistöjen oikeuksien nimissä aletaan syrjiä muita ihmisiä. Kysymys, missä tuo raja kulkee on vaikea ja laaja yhteiskuntafilosofinen kysymys, enkä sitä tässä yhteydessä käy käsittelemään. Ymmärtänet, että kirjoituksieni monitahoisuutta rajoittaa se, että foorumi on väärä todella pitkille teksteille ja käytettävissäni oleva aika näihin kirjoituksiin on rajallinen. Asian perinpohjainen käsitteleminen vaatisi vähintään keskikokoisen kirjan verran tekstiä.

Korpikuusen kannon alla, on Mörrimöykyn kolo.
Siellä on koti ja siellä on peti ja peikolla pehmoinen olo.

Auringossa aina varjo seuraa kulkijaa. Kun päivä painuu pilveen,
niin varjo katoaa.
Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.

Niin hienoa kuin se olisikin, V. Kiisken vaatima oikeudenmukaisuus Lehden pilkan kohteista on mielestäni järin yhdentekevää. Teoreettisesta mahdollisuudesta Lehden avoimien tai vähemmän avoimien huumorin keinoin välitettyjen asenteiden ja mielipiteiden sulautumisesta vähemmän kriittisten lukijoiden ajatusmaailmoihin dogmaattiseksi totuudeksi on turha vetää banaaniterttua nenään.
Jos ihmisellä on taipumusta kerätä dogmaattiset totuutensa Internetissä julkaistavalta huumoriblogilta (olettaen että henkilö ei luule julkaisun olevan vakavastiotettava uutispalvelu), on mielestäni positiivista, että totuus muodostuu Samizdat -konsernin julkaiseman Lehti -lehden artikkeleista. Lehti -lehdessä artikkeleihin piilotetut asenteet ja mielipiteet ovat kohtalaisen tervehenkisiä ja oikeudenmukaisia sekä rehellisiä verrattaessa maailmankuvaan, joka syntyisi jos sama henkilö yhtälailla omaksuisi valtamedioiden uutisissa kaikenlaisten saakelin juutalaisten ja muiden porvaripaskojen kirjoittamissa ja sensuroimissa artikkeleissa vilisevät asenteet.

”Lehden dogmatisoimalle”: Mahdollisuus siihen, että muiden näkemysten pilkkaaminen synnyttää dogmaattisuutta on kaikkea muuta kuin teoreettinen. Dogmaattisuuteen sortumista tapahtuu niidenkin keskuudessa, jotka ovat panostaneet eniten erilaisiin näkemyksiin tutustumiseen ja niiden (myös omien näkemysten) kriittiseen tarkastelemiseen, ja joiden siten pitäisi ymmärtää, että samaan kysymykseen on yleensä olemassa useita vakavasti otettavia näkemyksiä – filosofian historia (ja nykyhetki) tarjoaa tästä riittävästi esimerkkejä. Muiden joukossa ongelma on paljon pahempi.
Vaikuttaa siltä, että yliarvioit ihmisten ajattelun kriittisyyden ja rationaalisuuden. Rohkenen väittää, että nykypsykologia on selkeästi osoittanut, että ihmisten uskomukset ja suhtautuminen omiin ja muiden uskomuksiin pohjautuu usein irrationaalisiin tekijöihin. Muihin näkemyksiin kohdistuva pilkka on vain yksi esimerkki ajatteluun vaikuttavista irrationaalisista tekijöistä, eikä tämä uhka koske vain epäkriittisiä tolloja, vaan enemmän tai vähemmän kaikkia – myös minua, ellen muista olla valppaana ja tietoisesti pyrkiä kunnioittamaan toisten näkemyksiä.
Kukaan ei luultavasti (toivottavasti) kerää käsityksiään Lehdestä, mutta Lehti lisännee monien lukijoiden olemassaolevien käsitysten dogmaattisuutta. Tämä ei ole hyvä asia – eikä se riipu siitä, mitä nuo käsitykset ovat.

Hyvät lukijat,
Kiitän lämpimästi kaikkia kirjoittajia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Arvostan, että asiasta on syntynyt näin paljon sanottavaa ja sitä, että mielipiteitä myös tuodaan julki.
Koska keskustelu ei etene, on parasta lopettaa juttuun liittyvä keskustelu Lehdessä tähän.
Lehti on saanut runsaasti viestejä, joita ei ole kuitenkaan enää julkaistu, koska aiheeseen ei ole tullut olennaisesti mitään uutta näkökulmaa. Kiitän kaikkia viestien lähettäjiä aktiivisuudesta. Tällä erää Lehti lopettaa tämän keskustelun tähän.
Ystävällisesti
Lehti, Samizdat
Keiko
päätoimittaja

Huomautettakoon vielä, että P.Räsäsen dogmin mukaan kehäpäätelmät ovat sallittavia, ehkä jopa suotavia valtarakenteiden pönkittäjiä. Tämän takia pistän onnittelut Kiiskelle onnistuneesta dogmin mukaisesta kommentoinnista.

Joo, kyllä se kommentointi näyttää olevan päättynyt. Onneksi sentään
Viestit moderoidaan, joten älä hätäänny mikäli kommenttisi ei ilmesty heti sivulle. Yli kuukauden ikäisten merkintöjen kommentointi ei onnistu.
Jep.

Kaikki kiva, kuten esim. tämä keskustelu, loppuu näköjään aikanaan. Vai loppuuko.

Juu, kyllä se on jo aika loppuakin tämmöinen tyhjänpäiväinen kommentointi.
Ihmisethän kirjottelee tänne vain jatkoksi jotain ihme höpinää ilman mitään asiaa, vain että saisi oman nimimerkkinsä näkyviin. Eikö sitä nyt parempaa tekemistä ole kuin tuhlata kirjaimia ja bittejä vailla mitään rajaa??
Nimim. Kysyn Vaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Read previous post:
Päätoimittajat hävisivät lehdistön maineen pokerissa

(MONTE CARLO) Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat hävisivät eilen illalla pikkupäissään lehdistön maineen Monte Carlon kasinolla. Tapahtuma yllätti sekä Petri Hakalan...

Close