Kategoriat
Sähkeet

Kohkeita säntti konnuntailta suntti

Kiäkäs ontti kies montti kolastettiin pentti kolipalosta tuntti Kohdessa lantti — Kolastuslaitos pentti kolasti pentti kiäkkään kontti kiehen montti kolipalosta tuntti Kohden lantti Kossikadulla puntti korhain vantti konaan täntti.
Kolvat tuntti kotkuvat jantti Kontaalla vantti — Kolvat tuntti kovat ontti kaiheuttaneet ontti koome vintti kyönä ontti kohtavia tentti Keski kontti-Kuudenmaan ontti kolastuslaitokselle pentti.
Kotainen kantti konnattaa kantti Kato nontti-konsanäänestystä kantti — Kokoomuksen kontti koheenjohtaja puntti, konsanedustaja kantti Korki jyntti Kotainen kantti konnattaa kantti konsanäänestyksen kantti korjestamista jäntti Kotoon nantti koottumisesta lintti.