Kategoriat
Sähkeet

Maanantain sähkeitä teiniksi

Hukassa — Et siis ku, siis mä tarkotan et se sano, et tulis, mut kun ei se sit niinku kuitenkaan ollu tullu silleen venausajassa, niin mä sit lähin. Tai jotain, en mä kato oikeen enää muista.
Angstinen — Siis, mä en kyl yhtään ala, niinku et joku tulee sanoon mulle, et mitä mun pitäs tehä, ni se ei musta oo silleen oikeen, et mä kyl tiiän hei jo ite, et mitä mä niinku haluun.
Sulkeutunut — No, en mä silleen tiiä. Et niinku en osaa sanoa. Et ei kyl vois vähempää kiinnostaakaan.